Stanovení nebezpečného výrobku: panenka L.O.L. SUPRISE! CONFETTI POP, TOYS

Vytvořeno: 24. 9. 2019 Poslední aktualizace: 24. 9. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

panenka L.O.L. SUPRISE! CONFETTI POP, TOYS

údaje dle značení na dolepené etiketě: Plastové hračky, ITEM NO: TP18-1937

EAN: 8595573019372

 

Výrobce, dovozce/ země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: LUNA EXPORT – IMPORT S.R.O., Rybna 716/1 – Praha 1 – Stara Mesto, ICO: 26824566

Prodejce: FIKKO market s.r.o., Hermanická 163/7, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČO: 25744461 (prodejna: FIKKO MARKET, Zahradní 331/34, 417 01 Dubí)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 15,0 ± 3,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s různobarevnými plastovými vlasy, bez šatů. Panenka je zabalena v uzavřeném mikrotenovém sáčku, ev. s doplňky (plastové šaty, boty, láhev na pití, hrací barevná karta s obrázkem panenky a textem L.O.L. SUPRISE!). V horní části obalu je uveden text identifikující výrobek (TOYS), obrázky ovoce, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu a označení shody CE. Na dolepené bílé etiketě je uveden český název (Plastové hračky), kód ITEM NO: TP18-1937, údaj o zemi původu, údaje o distributorovi a cizojazyčné upozorňující texty (včetně českého textu), EAN kód (patřící firmě LASAK), dále je zde uveden piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Panenky jsou připevněny na barevném papírovém kartonu s texty identifikující výrobek (L.O.L. SUPRISE!, CONFETTI POP) a s obrázky panenek. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy