Stanovení nebezpečného výrobku: panenka ICE SNOW, Diversity, Fashion STORE, No.8801

Vytvořeno: 11. 11. 2019 Poslední aktualizace: 11. 11. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

panenka ICE SNOW, Diversity, Fashion STORE, No.8801

údaje dle značení na dolepené etiketě: panenka, Q119T3H168K32

EAN: 8591191800002

 

Výrobce, dovozce/ země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: Libušská 319/126, 142 00 Praha 4, Česká republika (dle živnostenského rejstříku firma neexistuje)

Prodejce: DHH comfort s.r.o., Černovičky 1386/26, 627 00 Brno, IČO: 05785600  (prodejna: Hala G-9, Olomoucká 65, 627 00 Brno)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 29,7 ± 11,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka typu Barbie s výraznýma očima, dlouhými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou obrázky panenek Anny a Elsy, anglické texty identifikující výrobek (ICE SNOW, Diversity, Fashion STORE, FASHION trendy TRENDY) a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ Ages). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenek Anny a Elsy, sněhuláka Olafa, anglické texty identifikující výrobek a další texty, údaj o zemi původu, kód No.8801, dále je zde uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (panenka), kód Q119T3H168K32, EAN kód (patřící ale jiné firmě), údaj o zemi původu a o distributorovi, upozornění v českém jazyce. Dále je zde uveden piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na bočních stranách jsou obrázky panenek Anny a Elsy s anglickými texty, na spodní straně skládačky jsou cizojazyčné texty upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy