Stanovení nebezpečného výrobku: panenka GIRL FASHION, No. 1804

Vytvořeno: 21. 10. 2022 Poslední aktualizace: 21. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka GIRL FASHION, No. 1804
údaje dle značení na dolepené etiketě: panenka, Q888-20
EAN: 8590090008885 (neexistuje)

Výrobce dle značení/ země původu: Yiwu Jiashi CO., LTD, No.23, Yongjin Avenue, Yiwu, Zhejiang China/ Čína
Dovozce dle značení: INFINITY TRADING s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha
Distributor dle nabývacího dokladu: HAPPY TOFU s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 07619782
Prodejce: Khac Tien Tran, Pekařská 3122, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 63683091
(prodejna: Prodejna smíšeného zboží, Dobrá 80, 739 51 Dobrá)

 

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 41,7 ± 16,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu barbie), vysoká cca 30 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně je uveden text identifikující výrobek (GIRL FASHION) a další anglické texty (fashion Style!, Head to toe GLAM!), obrázek panenky, různobarevného motýla, květiny, mašle a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenek a ulice s domy, text identifikující výrobek a další texty, kód výrobku No.1804, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+) a dále je zde tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bočních stranách jsou obrázky motýlů, květin, panenky a výrobků dekorativní kosmetiky (např. rtěnky, očních stínů atd.), text identifikující výrobek a další anglické texty. Na bílé dolepené etiketě je uveden český název výrobku (panenka), kód Q888-20, upozorňující a varovné texty v českém jazyce, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, dovozci a výrobci, symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).