Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Beautiful Sweet, NO.H92

Vytvořeno: 6. 1. 2017 Poslední aktualizace: 6. 1. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Beautiful Sweet, NO.H92

(značení dle dolepené etikety: Panenka, BB341-25,

EAN: 6984757414041 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: TVMAX Market s.r.o., Tiskářská 12, Praha 10, ČR (V Obchodním rejstříku se sice nalézá firma tohoto jména, ale adresa nesouhlasí.)

Distributor/ Prodejce: Kschwend s.r.o., Salajní 849/35, 628 00 Brno – Líšeň, IČO: 29246415

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 29,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 23 cm s dlouhými barevnými vlasy v dlouhých šatech různých barev. Panenka je zasunuta do papírového kornoutu s křídly. Na kornoutu se nacházejí výhradně anglické a patrně arabské texty. Nápisy identifikují výrobek, jeho kód a zemi původu, obsahují upozornění před rizikem udušení kvůli obsahu malých částí a z toho plynoucí určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+; vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, značení shody CE, recyklační symbol a symbol Zeleného bodu. Na dolepené etiketě se nachází další kód výrobku a neexistující čárový (EAN) kód, český název výrobku, zavádějící informace o dovozci, značení shody CE, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy