Stanovení nebezpečného výrobku: panenka BABY LOVE, Beautiful Baby, NO.QT607

Vytvořeno: 27. 10. 2022 Poslední aktualizace: 1. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka BABY LOVE, Beautiful Baby, NO.QT607
údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA
EAN: 6915871247116 (neexistuje)


Výrobce/ země původu:
neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: CenturyRCmodel, s.r.o., Libušská 319, Praha 10, 10700 (firma neexistuje)
Prodejce: Quy Dao Xuan, Husova 792, 537 01 Chrudim, IČO: 46462139
(prodejna: Potraviny, Palackého třída 805, 537 01 Chrudim)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 22,58 ± 4,52 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu miminko), zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem, event. oblečená v různobarevných kalhotkách. Na přední straně jsou uvedené texty identifikující výrobek (BABY LOVE, Beautiful Baby) a další text (HAPPY), fotografie miminka a obrázek zabaleného dárku, dopisu, mašle a větve s lístky a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je fotografie holčičky, obrázek dárku, dopisu, různobarevné mašle a větve s lístky, text identifikující výrobek (HAPPY BABY), další text (LOVE), kód výrobku NO.QT607 a údaj o zemi původu. Na bočních stranách skládačky je fotografie miminka, obrázek houby jako domečku, králíčka a plačícího miminka s vlásky a anglické texty (LOVELY, HAPPY EVERY DAY). Na spodní straně jsou uvedená cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a dále je zde tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem.