Stanovení nebezpečného výrobku: Panák Calleigh

Vytvořeno: 2. 9. 2016 Poslední aktualizace: 2. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

CalleighTM, Collection, Bangbang®, NO: 66256

značení dle dolepené etikety: Panák, 40733, #66256, 150338, EAN: 8592117407336

 

Výrobce/ Země původu: Jin Xiong Da Trading Centr Building 10, Nan Ge Yang, Chenghai, Shantou, Guangdong/ Čína

Dovozce/ Distributor: Mikro Trading a.s., 691 45 Podivín 991, IČ: 47905522 

Prodejce: Martin Klinkovský, Santražiny 443, 760 01 Zlín, IČ: 40421309 (prodejna: Hračky KAMARO, Kvítková 552, 760 01 Zlín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V hlavičce panáka byl zjištěn DEHP v množství 3,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastový panák s plastovými vlasy uložený v barevné papírové skládačce. Na obale se nacházejí anglické texty identifikující výrobek, zemi původu, tvrzení, že výrobek byl vyroben podle mezinárodních norem, varování před obsahem malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem a symbolem 3+). Dále je na skládačce značka shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na zadní straně skládačky je dolepená bílá papírová etiketa s českým názvem a kódy výrobku, čárovým (EAN) kódem, českým a slovenským upozorněním na nebezpečí spolknutí či vdechnutí malých částic či zadušení a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let. Na etiketě je dále uvedena země původu, výrobce, distributoři pro ČR a SR, značka shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy