Stanovení nebezpečného výrobku: oční stíny EYESHADOW Professional make-up artist, meis cosmetics

Vytvořeno: 17. 8. 2017 Poslední aktualizace: 17. 8. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

EYESHADOW Professional make-up artist, meis cosmetics

značení dle dolepené etikety: STÍNY NA OČÍ, ITEM NO:BH27043

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: EVICKA s.r.o., Nábřeží 408, 431 11 Jirkov (prodejna: Evička, Kpt. Jaroše 1551, 432 01 Kadaň)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – 7 barevných očních stínů – v černém plastovém obalu s průhledným víčkem a s růžovým písmem uvedeným názvem výrobku. Na dolepené etiketě je uveden kód výrobku, datum (bez bližšího vymezení), český název a určení výrobku a seznam přísad. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce/dovozce), jmenovitý obsah, číslo šarže a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy