Stanovení nebezpečného výrobku: oční stíny Baolishi, color eyeshadow, ITEM NO:8990

Vytvořeno: 24. 8. 2017 Poslední aktualizace: 24. 8. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Baolishi, color eyeshadow, ITEM NO:8990, EAN: 6933836100429 (kód neexistuje)

značení dle dolepené etikety: STIN NA OCI, ITEM NO:HY10167,

EAN: 8418868101678 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ Země původu: BAOLISHI COSMETICS CO., LTD/ Čína

Dovozce dle dolepené etikety: HY-DOMACI-HRACKY.CZ (firma neexistuje)

Distributor: neuveden

Prodejce: Hau Hoang Tran, Masarykovo náměstí 228, 763 61 Napajedla, IČO: 64254836 (prodejna smíšeního zboží, Masarykovo náměstí 228, 763 61 Napajedla)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – obdélníkovou černou kazetu s 12 očními stíny a průhledným víčkem. Na anglicky psané dolepené etiketě se nachází název a kód výrobku, seznam přísad v podobě neodpovídající platné legislativě, název výrobce, jmenovitý obsah, neexistující čárový (EAN) kód, symbol Zeleného bodu a piktogram výrobku netestovaného na zvířatech („králík v trojúhelníku“) – takové značení je ale v rozporu s platnou legislativou. Nejsou totiž přípustná tvrzení, která vyvolávají dojem, že přípravek má zvláštní přínos, přičemž ve skutečnosti představuje pouhé dodržení minimálních právních požadavků (takovým minimálním požadavkem je platný všeobecný zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech). Na česky psané dolepené etiketě se nachází český název výrobku, země původu, neexistující firma jako dovozce, alternativní (a opět neexistující) čárový kód, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, piktogram materiálového složení a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Etiketa obsahuje dále texty psané velmi špatnou češtinou někdy za hranicí srozumitelnosti, navíc týkající se jiného výrobku, patrně permanentního značkovače (poly unkeni permanenini znacmovec ureany pro hobby a prumvsl.  hily inkousi na vodni oazi bise na povrchy veisiny materiaitu po dokonae zascnnuti stopa odolava vode, oieru a povetrnostnim vinum.vacovi hrot.sitka slupy (…) Není vimdoe pro deu do 3 let uje maie eault.) 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy