Stanovení nebezpečného výrobku: O.P.I AVOJUICE, SKIN QUENCHERS, hand & body lotion, 30 ml

Vytvořeno: 9. 12. 2016 Poslední aktualizace: 9. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

O.P.I AVOJUICE, SKIN QUENCHERS, hand & body lotion, 30 ml

druh/kód/šarže/EAN (EAN kódy neexistují):

hibiscus blossom: P/N 51AV321B, 13059 MB, 619828090010

ginger lilly: P/N 51AV841B, 12317 CA, 619828104496

cran & berry: P/N 51AV971R-3, 12356 OC, 09496112

 

Výrobce/ Země původu: OPI Products Inc., N. Holywood, CA 91605/USA

Dovozce: OPI Products Europe, 5708 JW, Helmond/ Nizozemí

Distributor: neuveden

Prodejce: Quynh Trang Mac, Palackého 96/13, 266 01 Beroun – centrum, IČO: 28022751                                                                                                                      (provozovna: Nehtové studio, Palackého 1341/2,  790 01 Jeseník)

 

Popis: Kosmetický přípravek je naplněn do průhledného plastového obalu se šroubovacím víčkem; jmenovitý obsah 30 ml. Na originální etiketě jsou v angličtině uvedeny údaje identifikující výrobek, odpovědnou osobu, dále se zde nachází symbol Zeleného bodu, seznam přísad (je uveden mj. isobutylparaben) a symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku. Na výrobku se nenacházejí žádné povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 1375), a to isobutylparaben.

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (Scientific Committee on Consumer Safety Opinion on Parabens Updated request for a scientific opinion on propyl- and butylparaben (3. 5. 2013)) konstatoval, že pro hodnocení bezpečnosti vybraných parabenů, mj. také isobutylparabenu, výrobní odvětví poskytlo omezené informace nebo neposkytlo informace žádné. Pro tyto sloučeniny tudíž nelze riziko pro člověka vyhodnotit. Zmíněné látky jsou tedy uvedeny v příloze II výše citovaného nařízení, aby bylo zřejmé, že jsou v kosmetických přípravcích zakázané. Výrobek s obsahem těchto látek nelze považovat za bezpečný.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy