Stanovení nebezpečného výrobku: náhradní náplň elektronické cigarety JAM MONSTER

Vytvořeno: 17. 2. 2020 Poslední aktualizace: 17. 2. 2020

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:

 

1/JAM MONSTER GRAPE, 0mg nebo 3MG

2/JAM MONSTER BLUEBERRY, 3MG

3/JAM MONSTER STRAWBERRY, 0mg

Země původu dle značení: USA

Výrobce dle značení: ad 1 neuveden/ ad 2, 3 BOTTLED BY KNOWN DISTRO, 1910 MADISON AVE, NAMPA IDAHO

Dovozce dle značení: neuveden

Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady)

Prodejce: Múza Fashion s.r.o., Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 07073305  (prodejna: H&D Centrum, Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod)

 

Popis: Výrobky v průhledné plastové lahvičce s bílým šroubovacím uzávěrem s dětskou bezpečnostní pojistkou byly ve výše uvedené prodejně uváděny na trh jako náhradní náplň elektronické cigarety. Na lahvičce je nalepen barevný obal (BLUEBERRY – modrý, GRAPE – fialový, STRAWBERRY – červený), na kterém je uveden název, označení příchutě, vyobrazení příslušného ovoce a další texty v anglické jazyce identické pro všechny příchutě: JAMMONSTERLIQUIDS.COM, #JAMMONSTER, @JAMMONSTERLIQUIDS, 100ML, země původu, údaje o výrobci (u výrobku č. 2 a 3),  upozornění a následující piktogramy: symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnému prostředí (piktogram „basketbalisty“), symbol znázorňující nevhodnost výrobku pro osoby mladší 18 let, výstražné symboly: nebezpečnost pro zdraví, akutní toxicita, nebezpečný pro životní prostředí. Výrobky grafikou a celkovým designem připomínají potraviny.     

Riziko pro spotřebitele spočívá v náhodném požití obsahu náplně elektronické cigarety malými dětmi.  Podle Zprávy Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě o možných rizicích pro lidské zdraví spojených s používáním opětovně plnitelných elektronických cigaret k většině případům otravy nikotinem oznámených toxikologickým informačním centrům došlo v souvislosti s tekutými náplněmi do elektronických cigaret. Požadavky na předběžnou opatrnost stanovené v § 3 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 37/2017 Sb. mají za cíl neumožnit nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být v dostatečně vysokých dávkách také akutně toxický (smrtelný) při všech způsobech expozice.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy