Stanovení nebezpečného výrobku: náhradní náplň elektronické cigarety BINGO! APPLE GRAPE

Vytvořeno: 13. 11. 2019 Poslední aktualizace: 13. 11. 2019

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

BINGO! APPLE GRAPE 

70VG/30PG, 120ML

EAN: kód neuveden

 

Výrobce / dovozce / distributor: neuvedeni

Distributor dle nabývacího dokladu: nezjištěn (nabývací doklady nebyly k dispozici)

Prodejce: Múza Fashion s.r.o., Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 07073305  (prodejna: H&D Centrum, Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod)

 

Popis: Výrobek v plastové lahvičce s fialovým šroubovacím uzávěrem s dětskou bezpečnostní pojistkou byl ve výše uvedené prodejně uváděn na trh jako náhradní náplň elektronické cigarety. Na lahvičce je nalepen barevný obal s texty: „BINGO! APPLE GRAPE, 70VG/30PG, 120ML, INGREDIENTS: USP Propylene GLYCOL (PG), USP VEGETABLE GLYCERIN (VG), APPROVED NATURAL & ARTIFICIAL FLAVOUR, WARNING! THIS PRODUCT MAY CONTAIN NICOTINE. PLEASE KEEP OUT OF CHILDREN‘S REACH. PLEASE DON‘T DRINK. AWESOME. 0mg, 3mg, 6mg.“. Na etiketě je dále obrázek americké vlajky a čtyři piktogramy / symboly: černý vykřičník v bílém čtverci, kulatý symbol se šipkami uvnitř – tzv. zelený bod, avšak v černobílé barvě, znak znázorňující nevhodnost výrobku pro těhotné a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí – tzv. piktogram basketbalisty.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že informace o výrobku nejsou dostupné v českém jazyce a není znám způsob použití výrobku. Výrobek obsahuje nebo může obsahovat nikotin tj. návykovou a akutně toxickou látku při všech způsobech expozice v dostatečně vysokých dávkách, přičemž z obalu výrobku spotřebitel není informován o bezpečném používání výrobku. Před uvedením náhradní náplně elektronické cigarety na trh předkládá výrobce nebo dovozce Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy