Stanovení nebezpečného výrobku: melaminový hrnek s víčkem FORWARD MELAMINE, 7036

Vytvořeno: 30. 9. 2015 Poslední aktualizace: 30. 9. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Melaminový hrnek s víčkem FORWARD MELAMINE, 7036

značení dle dolepené etikety: EAN: 6920415973680

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Khanh Son Banh, Lidická 952/152, 370 01 České Budějovice 7, IČ: 69078432 (provozovna: Obuv, Nerudova 163/4, 397 01 Písek)

 

Popis: Bílý melaminový hrnek o objemu cca 200 ml s víčkem a uchem a potiskem oveček na louce se stromy a květinami.  Na dně je z vnější strany vyražen text identifikující výrobek. Tento text je přelepen bílou papírovou etiketou s čarovým (EAN) kódem a texty v některém z asijských jazyků (patrně v čínštině). Výrobek je prodáván nebalený.

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 224,6 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak násobně překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy