Stanovení nebezpečného výrobku: Melaminový hrnek s dekorem květin (dolepené značení B:120)

Vytvořeno: 27. 4. 2017 Poslední aktualizace: 27. 4. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Melaminový hrnek s dekorem květin

značení dle dolepené etikety: Dekorační hrnek 7,5*10,5CM, B: 120, Item No: 2043499,

EAN: 8713120434991 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: ATENSANA s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO: 28448421 (živnostenské oprávnění firmy zaniklo ke dni 8. 1. 2014)

Prodejce: Thi Thu HongTran, Školní 318, 373 44 Zliv, IČO: 65580958 (provozovna: Obchodní centrum, Dolní náměstí 572, 373 44 Zliv)

 

Popis: Bílý melaminový hrnek bez ucha s dekorem různých květin (např. slunečnice, tulipány, fialovo-růžové květy se zelenými lístky), průměr cca 7,5 cm, výška cca 10,5 cm. Výrobek je prodáván nebalený pouze s dolepenou bílou papírovou etiketou s názvem výrobku v různých jazycích, různými kódy (včetně neexistujícího čárového – EAN – kódu), zemí původu, jménem a adresou distributora (firma se zaniklým živnostenským oprávněním), symbolem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 31,76 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy