Stanovení nebezpečného výrobku: lesk na rty USHAS LipPOP!

Vytvořeno: 7. 6. 2016 Poslední aktualizace: 7. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

USHAS LipPOP!,

LIPGLOSS/BRILLANT À LÈVRES/BRILLO DE LABIOS

(lesk na rty)

EAN: 6924372610077 (kód neexistuje)

 

Výrobce (dle obalu): ZHE JIANG, USHAS COSMETICS CO., LTD., www.cnushas.com

Dovozce: neuveden

Země původu: Čína

Distributor (dle nabývacího dokladu): Tenor Invest, s.r.o., Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, IČ: 24155683 (podnikatel ukončil činnost dne 10. 02. 2016)

Prodejce: Kim Anh Le, Podkrušnohorská 1701, 436 01 Litvínov, IČ: 72636521 

(provozovna: Lea Potraviny, Podkrušnohorská 1713, 436 01 Litvínov)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – pravděpodobně lesk na rty v plastové žluté tubě cca 5 cm dlouhé s černým uzávěrem. Na tubě jsou uvedeny identifikující texty, země původu, neexistující EAN kód, jmenovitý obsah (e 15 ml). Na obalu, do kterého je výrobek naplněn, není uvedeno povinné značení, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), číslo šarže, datum minimální trvanlivosti, funkce kosmetického přípravku.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy