Stanovení nebezpečného výrobku: Lesk na rty Dovo, Beauty Lipgloss

Vytvořeno: 16. 2. 2016 Poslední aktualizace: 16. 2. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

Dovo, Beauty Lipgloss, Net: 12ml
(dle značení na dolepené etiketě: LESK NA RTY, NET: 5ml)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno
Distributor dle nabývacího dokladu: Ideal production s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 – Nusle, IČ: 29126347 (nedohledatelná firma)
Prodejce: Ha Bui Thi Thu, Růžová 831/8, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 62000438
(provozovna: tržnice, Na Vršku 4202, 466 01 Jablonec Nad Nisou)

 

Popis: Jedná se o lesk na rty v plastové cca 7 cm dlouhé tubě různých barev se šroubovacím uzávěrem. Na čelní straně tuby se nachází nápisy identifikující výrobek včetně jeho objemu – 12 ml (tento údaj je v rozporu s hodnotou uvedenou na dolepené etiketě – 5 ml). Na zadní straně tuby je nalepena průhledná plastová etiketa s českým názvem výrobku, uvedením jeho složení, šarže, objemu a data minimální trvanlivosti. Výrobek je prodáván nebalený. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), země původu a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy