Stanovení nebezpečného výrobku – Lak na nehty zn. Lucci cosmetic, Bez acetonu, se zpevňovačem, Color 33

Vytvořeno: 5. 3. 2012 Poslední aktualizace: 5. 3. 2012

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitelskou veřejnost o nebezpečném výrobku: 
 
Lak na nehty zn. Lucci cosmetic , Bez acetonu, se zpevňovačem
Color 33
 
Výrobce/ země původu:   neuvedeno
Distributor: Willstar group s.r.o., Tigridova 1501/6, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 29006724
Prodejce:  Ha Luong Thanh, Krásnostudenecká 1513/21, 405 02 Děčín VI – Letná, IČ: 62229877
(prodejna: Minimarket, Čs. partyzánů 25, Chrudim)
 
Popis: Skleněná průhledná lahvička o objemu 12 ml se stříbrným plastovým uzávěrem, naplněná lakem červené barvy (viz foto). Na spodní straně je kulatá etiketa s uvedením čísla odstínu. Složení je uvedeno na zadní straně. Dále je na zadní straně text: „LAK NA NEHTY. Kosmetický přípravek. Určený pro licenci datum 03.2013.“  
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedeného vzorku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 4 ve spojení s bodem 675 příl. 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, z důvodu obsahu v kosmetice zakázané látky dibutylftalátu. Kvantitativně byl dibutylftalát stanoven v množství 0,42 % hmotnostních.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, která nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy