Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Stanovení nebezpečného výrobku: JEZUSKOTE DEODORANT

Vytvořeno: 4. 10. 2018 Poslední aktualizace: 4. 10. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

JEZUSKOTE  DEODORANT

 

Výrobce/ Země původu: Česká republika

Dovozce: neuveden

Distributor: FINEUS JF, s.r.o., Teslova 1129/2b, 702 00, Ostrava – Přívoz, IČO: 25374648

Prodejce: TY IDENTITY s.r.o., Poštovní 39/2, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 06447261

 

Popis: Kosmetický přípravek – deodorant naplněný v černém plastovém obalu s obrázky rostlin a listů. Na přední straně je uveden název (JEZUSKOTE DEODORANT), na zadní straně přípravku jsou uvedeny texty (Přírodní rituální předmět, Na rituál proti pocení), složení, údaj o obsahu a datum spotřeby.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy