Stanovení nebezpečného výrobku: Hrnky OKSTAR

Vytvořeno: 23. 11. 2015 Poslední aktualizace: 23. 11. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto silikátové výrobky:

 

1/ Porcelánový hrnek, ITEM NO: SD-0498, EAN: 8761100004986 (kód neexistuje)

2/ Hrnek, ITEM NO.: KR-T4-295, EAN: 8707849002500 (kód neexistuje)

3/ Hrnek, ITEM NO.:KR-T5-307, EAN: 8707849002500 (kód neexistuje)

 

 

Dovozce/ Prodejce/ Země původu: OKSTAR, spol. s r.o., Havlíčkova 18, 266 01 Beroun – Centrum, IČ: 25093991/ Čína (výrobek č. 1, ostatní výrobky neidentifikováno)

 

Popis:  1/ Bílý hrnek (s motivy jízdního kola a balonků) s uchem ve tvaru srdce, uložen v papírové skládačce společně se lžící a pokličkou. 2/ Uvnitř bílý hrnek, vně kruhy na hnědém podkladě. Prodáván jednotlivě, nebalený. 3/ Uvnitř bílý hrnek, po celé ploše vnější strany károvaný motiv. Prodáván jednotlivě, nebalený. Na všech třech výrobcích je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem, zemí původu (2x uvedena nesmyslná země), kódem výrobku, neexistujícím čarovým (EAN) kódem a dovozcem, totožným s prodejcem, u kterého bylo zboží nalezeno. Dále je na etiketě uveden piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Odůvodnění:  Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami ve spojení s § 26, odst. 1 písm. d) zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterých musí být přiloženo písemné prohlášení o tom, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Riziko pro spotřebitele spočívá ve skutečnosti, že není známo, zda tyto silikátové výrobky byly ve smyslu článku 3 výše uvedeného nařízení 1935/2004 vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňovaly své složky (v případě těchto výrobků např. olovo či kadmium) do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí a proto je nelze považovat za bezpečné ve smyslu § 3 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy