Stanovení nebezpečného výrobku: Hrnek MIL-TEC® BAMBOO MUG

Vytvořeno: 28. 8. 2017 Poslední aktualizace: 28. 8. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

MIL-TEC® BAMBOO MUG, Art.-Nr. 14606000, EAN: 4046872179556

(zelený plastový hrnek)

 

Výrobce/ Země původu: Sturm Handels GmbH, Graf-Bentzel-Strasse 85, 72108 Rottenburg/ Německo

Distributor/ Prodejce: MILITARY RANGE s.r.o., Tržní 330, 436 01 Litvínov, IČO: 28719166 (sídlo i prodejna)

 

Popis: Zelený hladký plastový hrnek z bambusového vlákna a melaminem modifikované močovino-formaldehydové pryskyřice o průměru cca 8 cm a výšce cca 9 cm. Na hrnku je nalepena etiketa s názvem, adresou a webovou stránkou výrobce a různými kódy včetně čárového (EAN). Dále je na etiketě uveden piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“) a piktogram vhodnosti mytí výrobku v myčce.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 313,6 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy