Stanovení nebezpečného výrobku: GINO TOSSI PARFUMS, active men natural spray

Vytvořeno: 11. 5. 2020 Poslední aktualizace: 11. 5. 2020

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

GINO TOSSI PARFUMS, active men natural spray, 50 ml

údaje na etiketě: Parfém 50 ml

EAN kód: 5904215401933 (neexistuje)

 

Výrobce / dovozce / země původu: neuvedeni / Polsko  

Distributor dle nabývacího dokladu: Thi Kim Anh Hlásecká Nquyenová, Tiskařská 599/12, Praha 10, IČO: 61003662

Prodejce: Bac Vu Phuong, Husova 246, Chrudim

Popis: Jedná se dle značení o parfém světle zelené barvy v průhledném hranatém skleněném flakonu s plastovým uzávěrem a viditelně vedenou trubičkou po celé výšce flakonu. Na flakonu není uvedeno žádné značení. Flakon je vložen do papírové skládačky černé barvy s červenými svislými pruhy. Na její přední straně se nacházejí texty identifikující výrobek (GINO TOSSI PARFUMS, active men natural spray) a jmenovitý obsah. Na zadní straně je polský text „DYSTRYBUTOR“, symbol otevřeného kelímku, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnému prostředí (piktogram „basketbalisty“) a další symboly. Na boční straně je uveden text (PARFUM BODY SPRAY) a další texty v polském jazyce, včetně seznamu přísad a informace o zemi původu parfémové kompozice (FRAGRANCE Made in France). Na spodní straně skládačky je uveden neexistující EAN kód.

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek D-limonene (CAS 5989-27-5) v množství 0,044 ± 0,007 % hm., Coumarin (CAS 91-64-5) v množství 0,0085 ± 0,0020 % hm., Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (CAS 31906-04-4) v množství 0,039 ± 0,009 % hm., Benzyl salicylate (CAS  118-58-1) v množství 0,52 ± 0,14 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. III (ref. č. 88, 77, 79, 75), podle které musí být přítomnost těchto látek vyznačena v seznamu přísad, pokud jejich koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují. Jedná se o vonné látky s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné senzitivní osoby informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat.

Riziko vybraných vonných látek s prokazatelným alergenním potenciálem spočívá ve skutečnosti, že tyto látky jsou významnou příčinou alergických (kontaktních) dermatitid. K tomu může dojít v případě, že je senzitivní osoba, které nejsou poskytnuty potřebné informace, vystavena nadlimitnímu obsahu vybraných alergenních vonných látek. Proto takový výrobek není bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy