Stanovení nebezpečného výrobku: Fondant and gum paste mold (Silikonové formičky Deco)

Vytvořeno: 27. 5. 2016 Poslední aktualizace: 27. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto silikonové výrobky:

 

Fondant and gum paste mold

značení dle dolepené etikety: Silikonové formičky Deco            

               ITEM NO:                                                                          EAN

1.            2X50-A26-5X100                                              EAN 8591044314106

2.            3X60-A  7-5X100                                              EAN 8591016030010

3.            3X60-A37-4X100                                              EAN 8591016030300

4.            4X00-A22-5X100                                              EAN 8591016030157

5.            4X50-A14-5X100                                              EAN 8591044314045

6.            4X50-A19-5X100                                              EAN 8591016030126

7.            4X70-A16-5X100                                              EAN 8591044314069

8.            4X80-A34-5X100                                              EAN 8591016030270

9.            5X30-A20-5X100                                              EAN 8591016030133

10.          5X70-A23-5X100                                              EAN 8591044314083

11.          5X80-A11-5X100                                              EAN 8591016030058

12.          5X80-A31-4X100                                              EAN 8591044314137

13.          6X30-A35-5X100                                              EAN 8591016030287

14.          6X40-A27-5X100                                              EAN 8591044314113

15.          6X50-A36-5X100                                              EAN 8591044314144

16.          7X30-A  8-5X100                                              EAN 8591044314014

17.          7X30-A10-5X100                                              EAN 8591016030058

18.          7X30-A17-5X100                                              EAN 8591044314076

19.          7X50-A12-5X100                                              EAN 8591016030065

20.        12X60-A25-4X100                                             EAN 8591016030188

21.       12X60-A25-4X100                                              EAN 8591016030188

22.                4-A13-5X100                                               EAN 8591044314038

Podtržené EAN kódy náleží firmě UNCLE SAM CZ, a.s., Koněvova 136/1704, Praha, která ale zboží údajně nedistribuje. Ostatní EAN kódy neexistují.

 

Výrobce/Dovozce/Země původu: neuvedeni/Čína

Distributor dle nabývacích dokladů: ELDY spol s r.o., U Zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČ: 24265292

Prodejce: Phuong Ha Thi, Dolní 104, 580 01 Havlíčkův brod, IČ: 27067432

(Prodejna Potraviny, Sokolská 799, 538 03 Heřmanův Městec)

Popis:  Silikonová růžová tvořítka různých tvarů formy balená do plastového blistru, připevněného na karton. Na přední straně je uveden anglický název výrobku, na zadní straně se nachází anglický popis použití výrobku (včetně teplotního rozsahu), země původu a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami a pokrmy (symbol pohárku a vidličky). Na dolepené bílé papírové etiketě se nachází český název výrobku, příslušný ITEM a čarový – EAN – kód, české a slovenské varování před nebezpečím spolknutí malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (znázorněno také piktogramem), země původu („Původně země“), neoprávněně použitá značka shody CE, symbol Zeleného bodu, piktogram materiálového složení a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění:  Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami ve spojení s § 26, odst. 1 písm. d) zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterých musí být přiloženo písemné prohlášení o tom, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Riziko pro spotřebitele spočívá ve skutečnosti, že není známo, zda tyto silikonové výrobky byly ve smyslu článku 3 výše uvedeného nařízení 1935/2004 vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí a proto je nelze považovat za bezpečné ve smyslu § 3 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy