Stanovení nebezpečného výrobku – Dětský melaminový hrneček s pokličkou NO: 67-726, EAN: 693735900266

Vytvořeno: 4. 12. 2012 Poslední aktualizace: 4. 12. 2012
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 
 
Dětský melaminový hrneček s pokličkou NO: 67-726, EAN: 693735900266
 
MELAMINE WARE, Bode
 
 
Výrobce/Země původu: neuveden / Čína
 
Distributor: EUROPEAN SMALL s.r.o., V lužích 735/6, 142 00 Praha 4 − Libuš, IČ: 24693286; nabývací doklady nepředloženy, informace uvedena na základě ústního sdělení prodejce
 
Prodejce: Thi Hoa Doová, nám. M. Poštové 47/1, 266 01 Beroun, Beroun−Město, IČ: 45969736
 
 
Popis: Bílý dětský melaminový hrneček s pokličkou, poklička kolem úchytu a tělo hrnečku jsou dekorovány obrázky medvídků a rostlin. Na dně hrnku jsou vylisovány tyto informace: MELAMIN WARE, Bode, NO: 67-726, MADE IN CHINA, na přilepené papírové etiketě je uveden čarový (EAN) kód a znovu NO: 67-726. 
 
Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek uvolňuje formaldehyd v množství 52,8 mg/kg simulantu. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

 

 

Přílohy