Stanovení nebezpečného výrobku – Dětská melaminová lžička NO.8811

Vytvořeno: 12. 8. 2014 Poslední aktualizace: 12. 8. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Dětská melaminová lžička NO.8811

 

Výrobce/Země původu: neuveden / Čína

Dovozce/Distributor dle značení: G.M.Corporation, Lidická 15, Šlapanice/Viniční 4448/167, 615 00 Brno-Židenice, IČ: 454755998 (údaje o adrese firmy na etiketě a v obchodním rejstříku se rozcházejí)

Dovozce/Distributor dle sdělení provozovatele: Prago – Plast, spol. s r.o., Buková 396/2, 130 00 Praha 3, IČ: 40765229 (vymazáno z obchodního rejstříku již dne 15. 4. 1996)

Prodejce: Eva Chmelařová, ČSA 520, 464 01 Frýdlant, IČ: 43233813

(prodejna Domácí potřeby, ČSA 520, Frýdlant)

 

Popis: Bílá plastová lžička o délce cca 14 cm. Přední strana rukojeti je zdobena dětskými motivy (miminko se zvířátky, včela, květina, dětská káča, chrastítko, beruška). Na zadní straně je vylisována informace o zemi původu a kód výrobku. Na lžičce není žádná etiketa, není balena. V prodejně byla lžička uložena v průhledné plastové krabičce, na které byla nalepena etiketa s uvedením názvu a adresy dovozce/distributora a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 33,8 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy