Stanovení nebezpečného výrobku: BAOLISHI LIPSTICK

Vytvořeno: 30. 9. 2022 Poslední aktualizace: 4. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

BAOLISHI LIPSTICK
EAN: neuveden


Výrobce dle značení/ Země původu:
BAOLISHI COSMETICS CO. L.TD./ neuvedena
Dovozce/ distributor: neuvedeni
Prodejce: Thang Nguyen Chi, Hybešova 2447/53a, 678 01 Blansko, IČO: 63134853
(prodejna: Drogerie-Roman Market, Brněnská 54, Černá Hora)

 

Popis: Kosmetický výrobek – rtěnka (provedení v různých barevných odstínech). Rtěnka je v plastovém obalu s černými svislými pruhy na bílém pozadí, s průhledným plastovým uzávěrem. Plastový uzávěr má zaoblenou horní část, dále je zde uveden černým písmem text identifikující výrobek (BAOLISHI LIPSTICK). Na spodní straně kosmetického přípravku je nálepka s textem (BAOLISHI), s údajem o výrobci a s údajem o hmotnosti výrobku. Výrobek je bez dalšího značení.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.