Stanovení nebezpečného výrobku: balzám na rty Baolishi NEW LIPSTICK ITEM NO:NM4542

Vytvořeno: 29. 3. 2016 Poslední aktualizace: 29. 3. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Baolishi NEW LIPSTICK ITEM NO:NM4542
EAN: 0042000045421 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/  Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína
Prodejce: Thi Huong Tran, V planinách 241/14, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy, IČ: 03807525
(provozovna: tržnice Jiráskova 519, 513 01 Semily)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – balzám na rty v plastovém obalu tvaru rtěnky v různých barvách s průhledným uzávěrem. Na uzávěru jsou uvedeny nápisy identifikující výrobek (včetně chybného označení 24kus), neexistující čarový kód a značka shody CE, kterou přitom nelze pro kosmetické přípravky používat.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy