Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Fashion Girl Love, NO.1107, NO.1100

Vytvořeno: 4. 8. 2023 Poslední aktualizace: 4. 8. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Fashion Girl Love, NO.1107, NO.1100
údaje na dolepené etiketě: LG60260, sada hraček
EAN kód: 8903190387024 (neexistuje)


Výrobce dle značení/ země původu:
Yiwu Hengyan Trading Co., Ltd./ Čína
Dovozce dle značení: Ideka s.r.o., Švihovská 275/4, Praha 142 00
Distributor dle nabývacího dokladu: All Inclusive Solutions s.r.o, Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9 – Černý Most, IČO: 28399978
Prodejce: Van Nhu Vu, Dukelská 630/1, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO: 64370615
(prodejna: Veronika SUPER MARKET, 9. května 1057, 391 02 Sezimovo Ústí)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 20,41 ± 4,08 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 26 cm, s různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je balena v blistru (papírový karton s plastovým blistrem), ev. s různobarevnými, plastovými doplňky (zrcátko, hřebeny, nůžky, kabelka, kulma na vlasy, flakon a kosmetický stolek). Na přední straně je uvedený text identifikující výrobek, obrázek panenky s kočkou, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+), upozornění v anglickém jazyce ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, kódy NO.1107, NO.1100, údaj o zemi původu a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (sada hraček), kód LG60260, údaj o výrobci a dovozci, text v českém jazyce (Je vhodné pro uvolnění, pro děti od 3 let), neexistující EAN kód, označení shody CE a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let.