Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Beauty, No. 8085

Vytvořeno: 25. 1. 2023 Poslední aktualizace: 25. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Beauty, No. 8085
údaje na dolepené etiketě: VTV3405-25, Panenka
EAN kód: 6975434052533 (neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: VTV s.r.o., Libušská 319, Praha 4
Prodejce: Van Canh Le, Poštovní 133/17, 471 41 Dubá, IČO: 27354709
(prodejna: potraviny, Náměstí 5.května 148, Stráž pod Ralskem, 471 27)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 21,20 ± 4,24 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 22 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně je uvedený text identifikující výrobek (Beauty), další text (Sparkle), obrázky rozsvícených reflektorů a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+), včetně upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na zadní straně skládačky je fotografie panenek v různobarevných šatech, text identifikující výrobek (Beauty) a další anglické texty, kód výrobku No. 8085, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na spodní části skládačky jsou anglické texty, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let. Na boční straně je uveden text identifikující výrobek (Beauty) a obrázek panenky. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód VTV3405-25, údaj o dovozci, zemi původu, varovné a informační texty v českém jazyce s chybami, neexistující EAN kód a označení shody CE.