Informace o rizicích látky – Plenkové kalhotky (distributor Ominia Tour s.r.o.)

Vytvořeno: 27. 8. 2014 Poslední aktualizace: 27. 8. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Plenkové kalhotky

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor dle značení: Ominia Tour s.r.o., Slavíkova 2357/9, 169 00 Praha – Břevnov, IČ: 01898124 (nedohledatelná firma)

Prodejce: TRAN VTE s.r.o., Máchová 433/63, 741 01 Nový Jičín, IČ: 26863928

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) ve výrobku spočívá v tom, že při používání výrobku mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s kůží a sliznicemi dítěte a takto mohou přecházet do organismu. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v plastové vložce DEHP v množství 9,85 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plenkové kalhotky na suché zipy s plastovou a síťovou podšívkou, s motivem barevných (žlutých, modrých, zelených) rybek na bílém podkladu. Výrobek je balen v plastovém sáčku, není vybaven žádnou etiketou, ani žádným kódovým značením (kromě označení velikosti).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze

Přílohy