Informace o rizicích látky – panenka Sweet the First, Girl and her Friends, NO.JF880

Vytvořeno: 19. 7. 2016 Poslední aktualizace: 19. 7. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Sweet the First, Girl and her Friends, NO.JF880

(značení dle dolepené etikety: Panenky, B-B: BB16-10825,

EAN: 6917984564746 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle ručně upravovaného značení: B & B Market, 319 Libušská, Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor: LUTON Group s.r.o., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČ: 24285439

Prodejce: Thi Hong Chien Nguyen, Bohuslavice 4229, 696 55 Kyjov, IČ: 69302685, provozovna: A-Z Textil, Třebízského 163, Slaný)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 17,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka v růžových botách, s černými rozpuštěnými vlasy v modrých šatech se zlatými hvězdami a s krátkými rukávy. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na obalu se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a určení hračky pro děti nad 3 roky věku (3+ AGES), země původu, kód výrobku, varování před nebezpečím udušení a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let/ 36 měsíců (vyjádřeno také piktogramem), recyklační symboly a značka shody CE. Na zadní stranu je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, kódem položky a neexistujícím čarovým (EAN) kódem, uvedením země původu a neexistujícího dovozce s dodatečnými ručními zásahy do názvu firmy, upozorněním na nevhodnost pro holčičky do 3 let z důvodu nebezpečí polknutí nebo vdechnutí malých oddělitelných částí a značkou shody CE.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy