Informace o rizicích látky – Panenka Pretty Girl

Vytvořeno: 25. 10. 2013 Poslední aktualizace: 25. 10. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Pretty Girl, NO.2285

značení na dolepené etiketě: Palenka, ITEM NO:2035141216, EAN: 8595586351414
Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína
Distributor dle dolepené etikety: NEVA INVEST s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00  Praha 8 – Libeň,  IČ: 24673749

Distributor dle nabývacích dokladů: Elmich Group s.r.o., U Hrůbků 1570/123, 709 00  Ostrava – Nová Ves, IČ: 27737365

Prodejce:  Van Dung Bui, Prachatická 47, 384 51  Volary, IČ: 26012448; provozovna: MAXi HiT, Tovární 197, 381 01  Český Krumlov

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 31,5 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 28 cm s dlouhými blond vlasy svázanými do culíků, a modrýma očima, oblečená do různobarevných šatů. Panenka je balena v barevné kartonové krabičce s plastovým průhledem. Na přední straně kartonu se nachází název výrobku a jeho určení pro děti nad 3 roky (3+). Na spodní straně kartonu se nachází kód výrobku NO.2285 a uvedení země původu. Na zadní straně kartonu je značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let. Na dolepené etiketě je uveden další kód (ITEM NO), chybný český a slovenský název (PALENKA) a čarový (EAN) kód.  Česky a slovensky je uvedeno varování před nebezpečím vdechnutí malých dílů, upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let, návod k použití a distributor. Na etiketě se dále nacházejí různé piktogramy, některé i opakovaně (Zelený bod, nevhodnost výrobku pro děti do 3 let,,..) a značka shody CE.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětná fotografie v příloze.

Přílohy