Informace o rizicích látky – Panenka POP GIRL NO.5801, EAN 87131149144307

Vytvořeno: 20. 12. 2012 Poslední aktualizace: 20. 12. 2012

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 
 
 
 
Panenka POP GIRL, NO.5801, Girl Fashion Series, EAN: 87131149144307
 
Značení dle dolepené etikety: Panenka 3“, Item No.: 4914430
 
 
 
Výrobce/Země původu: Hengna Toys Factory, SHENG ZHOU INDUSTRIAL AREA (další text přelepen štítkem) / Čína
 
Dovozce: neuveden
 
Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714
 
Distributor dle dokumentace: Willstar group s.r.o., Tigridova 1501/6, 140 00 Praha 4 − Michle, IČ: 29006724 (firma je nedohledatelná)
 
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 20,7 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
 
Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 11 cm s blond vlasy oblečená ve světle modré průhledné lesklé sukni a v žlutém či modrém lesklém topu se zelenou šerpou a růžovou květinou se skleněnými kamínky ve tvaru květu. Panenka je balená v kartonové krabičce s plastovým průhledem. Na kartonu se nachází název výrobku, kód výrobku (NO.5801), uvedení země původu a symbol výrobku, který není určen pro děti ve věku do 3 let. Na karton je dolepená etiketa s alternativním názvem (Panenka 3“) a kódem (Item No.: 4914430), uvedením země původu, výrobce a distributora.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy