Informace o rizicích látky – Panenka MQXle Girlz

Vytvořeno: 14. 4. 2014 Poslední aktualizace: 14. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Panenka MQXle Girlz, be true! be you!

značení dle dolepené etikety: PANENKA, ITEM NO. HA1494, F125 HKH, EAN: 8594658712351

Výrobce/  Země původu: nezjištěn / Čína

Dovozce dle etikety: NL.S.R.O (firma neexistuje)

Distributor dle dokumentace: Ominia Tour s.r.o., Slavíkova 2357/9, 169 00 Praha – Břevnov, IČ: 01898124

Prodejce: Loi Nguyen Van – textilní zboží, Alfonse Muchy 420/10, 412 01 Litoměřice, IČ: 62617427 (prodejna: Obchodní centrum, Mírové náměstí 161/34, 412 01 Litoměřice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 21,9 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka cca 16,5 cm vysoká s dlouhými blond vlasy s růžovým pruhem uprostřed, s modrýma očima. Panenka je oblečená do šatů na ramínka, ramínka jsou zdobená zlatými kroužky, živůtek je růžový s barevným zdobením (zelená a modrá, stříbrná a růžová). Zbytek šatů (dlouhá sukně) je červený a zdobený zlatou nití s barevnými kamínky. Panenka je uložena v papírové skládačce s plastovým průhledem. Na čelní straně skládačky se kromě názvu nachází anglické určení výrobku pro děti nad 3 roky (AGES 3+). Na zadní straně etikety je nalepená bílá etiketa s českým názvem výrobku (PANENKA) a různými kódy včetně EAN (čárového) kódu. Jako dovozce je uvedena neexistující firma. Přestože výrobek více jak 200 × překračuje povolený limit pro ftalát DEHP, na etiketě je deklarováno „Vyrobené z bezftalátového PVC. Neobsahuje toxické látky“). Dále se na etiketě nachází pokyny k údržbě výrobku, varování před obsahem malých částí a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno i piktogramem), značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na dně skládačky se nachází uvedení země původu výrobku, anglické a arabské varování před obsahem malých částí a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno i piktogramem), značka shody, piktogram Zeleného bodu a anglické a arabské sdělení, že výrobek je testován podle mezinárodních norem což je v rozporu s laboratorně zjištěnými skutečnostmi.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy