Informace o rizicích látky – Panenka Lovely Girl, BEAUTY GIRL SET, FASHION DOLL, NO. 888-2

Vytvořeno: 30. 7. 2014 Poslední aktualizace: 30. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Lovely Girl, BEAUTY GIRL SET, FASHION DOLL, NO. 888-2

značení dle dolepené etikety: Panenka v krabici, Item No: 4912352, B: 144,

EAN: 8713149123524

 

Výrobce dle značení/ Země původu: BOTAI TOYS FACTORY YUHU INDUSTRIAL AREA, JIEYNGAG CITY, GUANGDONG PROVINCE/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: Oala Market s.r.o., Holubinkova 4, 104 00 Praha, IČ: 28296451 (nedohledatelná firma)

Distributor dle faktury: Trancotex s.r.o., Tatarkova 729/10, 149 00 Preaha 4 – Háje, IČ: 27580679

(nedohledatelná firma)

Prodejce: Thi Thu Ha Pham, U Strhance 2215/1, 750 02 Přerov-Přerov I – Město, IČ: 74498053

(prodejna: Obchodní centrum, Olomoucká 8, 746 01 Opava)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 14,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka s dlouhými blond vlasy staženými do culíku svázaného modrou gumičkou, s modrýma očima a s šaty se zavazováním kolem krku (různé barvy šňůrek a zdobení – např. modrá, fialová, zlatá). Šaty jsou provedeny různě (např. celé zlaté nebo zlatý vršek a zelená sukně s fialovou krajkou nebo modrý vršek a červená suknice). Panenka má na nohou červené plastové boty. Hračka je uložená do papírové skládačky s plastovým průhledem. Na čelní straně skládačky se nachází texty identifikující výrobek a určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+ AGES). Na zadní straně skládačky je nalepená papírová etiketa s různými kódy, českým názvem výrobku, českým, slovenským a polským upozorněním na nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků a s tím související nevhodnost pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), zemí původu, značkou shody CE, adresou nedohledatelné firmy jako distributora, adresou výrobce, piktogramy použitého materiálu a Zeleného bodu a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy