Informace o rizicích látky – Panenka „fashion new trendy BEATY PRETTY GIRL SHOW“

Vytvořeno: 8. 7. 2014 Poslední aktualizace: 8. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka fashion new trendy BEAUTY PRETTY GIRL SHOW, 3 + HAPPY PRINCESS, No.2233

značení dle dolepené etikety: Panenka/Babajóték/DOLL TOY, PT6122, TOY805190, 2233, NO.: WJ 1100653, EAN: 6933315571221

 
 

Výrobce/ Země původu: neuveden / Čína

Dovozce/ Distributor: PTT GLOBAL, s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4, IČ: 27394069

Prodejce:  Hoang Kim Quang, Dvořákova 2182/22, 350 02 Cheb, IČ: 63508681

(provozovna: HKD SHOP, Havlíčkova 64/3, 358 01 Kraslice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 7,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka štíhlého typu „Barbie“ se staženými blond vlasy a zvednutou pravou paží v pozdravném gestu. Součástí balení jsou různé doplňky (další šaty, fén, plastový kartáč ve tvaru čtyřlístku). Šaty a kartáče se liší barevným provedením. Hračka je balena v papírové skládačce s průhledným plastovým průzorem v čelní stěně. Na přední straně obalu se nachází název výrobku a další anglické texty (EVERLASTING FRIENDSHIP!, Girls VIVID & GREAT IN STYLE) a číselné vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Další anglické texty charakterizující výrobek se nacházejí na zadní straně obalu (I´M A BLOND GIRL, IN THE FANTASY WORLD), SHOW FASHION, MY DREAM LIFE HAPPY EVERYDAY, HIGH QUALITY POPULAR DOLL SERIES, 3+ COMELY GIRL), také je zde uveden kód výrobku No.2233, země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a anglické varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem). Na zadní stranu skládačky je přilepena bílá papírová etiketa s českým, maďarským a alternativním názvem výrobku, různými kódy včetně čarového (EAN), uvedením dovozce a země původu, piktogramem Zeleného bodu a varováním před obsahem malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy