Informace o rizicích látky – Panenka Fashion GIRL NO.5552

Vytvořeno: 13. 8. 2014 Poslední aktualizace: 13. 8. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Fashion GIRL, Fashion, NO. 5552

značení dle dolepené etikety: Panenky, T-V, EAN: 1546054941641

 

Výrobce/ Země původu: na originálním obalu neuveden, dle dolepené etikety T&V Market, 319 Libušská, Praha 4 (firma neexistuje)/ Čína (dle originálního obalu), ČR (dle dolepené etikety)

Distributor dle faktury: Ideal Production s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 – Nusle, IČ: 29126347

Prodejce: Van Quyet Bui, Brandtova 3266/12, 400 11 Ústí nad Labem – Severní terasa, IČ: 26388782

(provozovna: AD Supermarket, Novosedlické náměstí 1239/2,  400 03 Ústí nad Labem – Střekov)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 17,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Panenka velikosti cca 27 cm s dlouhými blond vlasy staženými gumičkou do ohonu v dlouhých šatech se stříbrným živůtkem a zelenou sukní se zlatotiskem květin a listů. Šaty jsou v pase přepásány stužkou, kolem ramen a krku je oranžový nebo tyrkysový volán. Panenka je balena v barevné papírové skládačce převažující červené barvy s plastovým průhledem. Ve skládačce jsou další doplňky (růžový klobouk, růžový kosmetický stolek, hřeben ve tvaru květiny – růžový, žlutý nebo modrý). Na skládačce se nacházejí anglické texty (název výrobku a další texty charakterizující výrobek včetně uvedení země původu – Čína, varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související vymezení výrobku pro děti nad 3 roky – vyjádřeno také piktogramem), kód výrobku a značka shody CE. Na zadní stěně skládačky je nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, značkou shody CE, čarovým (EAN) kódem, upozorněním na nebezpečí polknutí či vdechnutí malých oddělitelných částí a z toho vyplývající nevhodnost výrobku „pro holčičky do 3 let“. Dále je zde odlišně od originálního obalu uvedena jako země původu Česká republika a jako firma odpovědná za uvedení na trh neexistující společnost T & V Market.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy