Informace o rizicích látky – Panenka Babyz

Vytvořeno: 23. 1. 2014 Poslední aktualizace: 23. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Panenka Babyz, NO.L5719

značení dle dolepené etikety: Panenka, ITEM NO:TT88221 K, EAN: 8598821304237

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: nezjištěni / Čína

Dovozce: AB (neexistující firma)

Prodejce:  Hai Nguyen Tien, Olomoucká 271, 783 49 Lutín, IČ: 70571317

(provozovna: Textil, obuv Neptun, Olomoucká 271, 783 49 Lutín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 22,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 30 cm ve tvaru mořské panny. Panenka má růžově zbarvené dlouhé vlasy a ocasní ploutev, na čele má namalovaný ornament. Barevné provedení výrobku (včetně oblečení panenky) se může lišit. Hračka je uložena v blistru připevněném k barevnému růžovému kartonu s vyobrazením mořského dna a vznášejících se bublin. Na čelní straně kartonu je uveden název výrobku, značka shody, anglické varování před obsahem malých částic a z toho plynoucí nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (toto varování je také uvedeno formou piktogramu a číselně: 3+). Na zadní stranu kartonu je dolepena etiketa s českým názvem (panenka), českým a slovenským upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (včetně vyjádření této skutečnosti piktogramem), uvedením neexistující firmy jako dovozce, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, piktogramem recyklace a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy