Informace o rizicích látky – Panenka Angel

Vytvořeno: 30. 7. 2014 Poslední aktualizace: 30. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Angel

značení dle dolepené etikety: Panenka v krabici 11,5 cm, Item No: 4910075, B: 432,

EAN: 8713149100754

 

Výrobce dle značení/ Země původu: GUANGDONG JIEYANG YONGLAI TOYS FACTORY, NANYANG INDUSTRIAL ZONE, GUANGNAN ECONOMIC DVELOPMENT ZONE JIEYNGAG (uvedeno s chybami dle etikety)/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: Oala Market s.r.o., Holubinkova 4, 104 00 Praha, IČ: 28296451 (nedohledatelná firma)

Distributor dle faktury: Trancotex s.r.o., Tatarkova 729/10, 149 00 Preaha 4 – Háje, IČ: 27580679

(nedohledatelná firma)

Prodejce: Quan La Anh, Pechova 1518/6, 615 00 Brno-Židenice, IČ: 87195984

(Obchodní dům Slunce, Albrechtická 2267/39a, Krnov)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 9,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Panenka velikosti cca 11,5 cm s dlouhými růžovými vlasy staženými do dvou drdůlků. Na těle má panenka namalovány krátké červené šaty s bílými puntíky a žlutými spodními lemy v dolní části. Panenka má červená křídla, upevněná do červeného oválného podstavce.  Hračka je balena v plastovém průhledném tubusu s oranžovou šňůrkou k zavěšení. Na přední straně tubusu je název výrobku (Angel), na zadní stranu je nalepená bílá papírová etiketa. Na etiketě je uveden český název výrobku, různé kódy včetně čárového (EAN), české, slovenské a polské upozornění na nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků a s tím související nehodnost pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), země původu, nedohledatelná firma jako distributor, čínský výrobce s chybami, značka shody CE, piktogramy druhu materiálu a Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy