Informace o rizicích látky – Colorful LOOMBANDS CHARMS (barevné přívěsky k zaplétacím gumičkám)

Vytvořeno: 2. 10. 2014 Poslední aktualizace: 2. 10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Colorful LOOMBANDS CHARMS zn. Slammer

(barevné přívěsky k zaplétacím gumičkám loom bands), Item No: 50096, Batchcode/1400147, EAN: 8712916500964

 

Výrobce a dovozce dle značení/ Země původu: CANENCO B.V.A. EINSTEINWEG 10-2408 AR – ALPHEN AD RIJN, Nizozemí/ Čína

Distributor: ALLTOYS, spol. s r.o., Na rybníčku 1364/12, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 46982671

Prodejce: Josef Nedorost, B. Němcové 300/8, 277 11 Libiš, IČ: 11288582

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 12,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: 6 ks přívěsků z měkčeného plastu různých tvarů a barev (srdíčka, kytičky, bota, jahoda) s kovovým kroužkem na zavěšení. Přívěsky jsou baleny do průhledného plastového sáčku rozděleného svarem na dvě části.  Druhá část je určena k zavěšení sáčku, obsahuje také údaje o výrobku. Na přední straně se jedná o identifikační údaje výrobku (název, značka), na zadní straně jsou informace o výrobci a dovozci výrobku, různé číselné kódy, určení výrobku pro děti nad 3 roky věku (piktogramem a ve vícejazyčném textu – čeština chybí), což je v rozporu s grafickým znázorněním tohoto omezení (6+ YEARS). Dále se zde nachází značka shody CE a piktogram Zeleného bodu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy