Informace k projektu SYPOVO

Vytvořeno: 17. 8. 2023 Poslední aktualizace: 17. 8. 2023

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Návrh systému komplexní sdílené zdravotně-sociální péče o pacienty se vzácnými onemocněními – SYPOVO (CZ.03.02.02/00/22_046/0002450) v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Projekt je zaměřen na tvorbu obecných standardů pro systém péče o pacienty se vzácnými onemocněními (VO). Ta zahrnuje vysoce specializovanou, specializovanou, všeobecnou a primární zdravotní péči, péči paliativní a sociální. Optimálním způsobem integrace těchto různorodých úrovní a typů péče je systém tzv. sdílené péče („shared care“), který jasně definuje úlohu a kompetence jednotlivých poskytovatelů i cestu pacienta systémem tak, aby potřeby jeho individuální péče byly optimálně naplňovány s ohledem na jejich kvalitu, dostupnost a včasnost. Systémový návrh komplexní sdílené péče bude následně pilotován vybranými poskytovateli zapojenými do systému poskytování zdravotních služeb pacientům se vzácnými onemocněními (Centry vysoce specializované péče o pacienty se vzácným onemocněním).

Cílem projektu je tedy vytvoření návrhu standardu komplexní sdílené péče o pacienty se vzácnými onemocněními a jeho pilotní ověření v praxi.

Plánovaná realizace projektu je od 1. července 2023 do 30. června 2026.