Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Národní síť nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku

Vytvořeno: 31. 8. 2017 Poslední aktualizace: 11. 2. 2021

 

Ke dni 1. 7. 2017 byla při Ministerstvu zdravotnictví vytvořena národní síť nekuřáckých nemocnic ČR s oficiálním názvem Národní síť nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku (The National GNTH Network of the Czech Republic), která je nyní hlavní a oficiální platformou programu nekuřáckých nemocnic v ČR.

Tento program sdružuje zdravotnická zařízení se záměrem bojovat proti kouření, jakožto nejvýznamnější odstranitelnou příčinou úmrtnosti i nemocnosti populace. Celosvětově tuto iniciativu zastřešuje tzv. Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services, kterou k dnešnímu dni tvoří 24 dílčích sítí z 16 zemí.

Tento program, často označován též jako program „nekuřáckých nemocnic“, přímo souvisí a navazuje na program HPH, jelikož jsou ve svém principu zaměřeny na prevenci a podporu zdraví obyvatel s centralizací příslušných aktivit ve zdravotnických zařízeních, především v nemocnicích. V roce 2010 proto vznikla tzv. Tobacco Free United (TFU), která oba programy propojuje.

Současně čítá česká Národní síť nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku 13 členů.

 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,
 • Fakultní nemocnice Olomouc,
 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.,
 • Fakultní nemocnice  Hradec Králové,
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
 • Fakultní nemocnice v Motole,
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha,
 • Nemocnice Jihlava, p. o.,
 • Nemocnice Havlíčkův Brod,
 • Nemocnice Pelhřimov, p.o.
 • Nemocnice Šumperk a.s.,
 • Fakultní nemocnice Plzeň,
 • Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

                               

 

                             

 

                                             

                                      

            

      

 

 

 

 

Přílohy