Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2023 – 2027

Vytvořeno: 25. 5. 2023 Poslední aktualizace: 25. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a dalšími odborníky Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2023 – 2027, který byl schválen vládou dne 17. května 2023.

Tento Národní program navazuje na svého předchůdce, a to celou řadou navrhovaných preventivních opatření, včetně potřeby zvyšování zdravotní gramotnosti, s cílem přispět i nadále ke snižování dopadů této infekce nejen na jednotlivce, ale i společnost.

Přílohy