Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Informace k auditu

U dotací, jejichž výše přesahuje 500 000 Kč (na projekt), je příjemce povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu (audit) ke každému podpořenému projektu v rámci […]

14. 3. 2024 Celý článek »

Informace k finančnímu vypořádání

V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v dotačním programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS (dále jen „HIV“) […]

20. 12. 2023 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

V souladu s metodikou dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2023 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. února […]

13. 12. 2023 Celý článek »

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2023 – 2027

Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a dalšími odborníky Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2023 – 2027, který byl schválen vládou dne […]

25. 5. 2023 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

17. 3. 2023 Celý článek »

Informace k aktualizaci metodiky programu

Dne 26. ledna 2023 Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo Věstník č.1/2023, kde byl zveřejněn Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice, který naleznete na uvedeném odkazu VĚSTNÍK […]

3. 2. 2023 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

13. 12. 2022 Celý článek »

Informace pro žadatele o dotaci

V návaznosti na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2023, upozorňujeme na novou povinnou přílohu k žádosti […]

8. 9. 2022 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2023

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2023

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2023. Žádosti o dotaci lze podávat […]

31. 8. 2022 Celý článek »