Náměstek Josef Pavlovic: Kampaň zaměříme především na rozočkované

Vytvořeno: 29. 5. 2022 Poslední aktualizace: 11. 6. 2022

Datum vydání: 29. 5. 2022
Zdroj: O zdravotnictví
Autor: Ondřej Zavadil


Ačkoli problematika COVID-19 zmizela z předních stránek médií, na Ministerstvu zdravotnictví se jí stále intenzivně věnují. Jak se stát připravuje na možnou podzimní vlnu, ptali jsme se s předstihem náměstka ministra zdravotnictví, Josefa Pavlovice.

Lze předpokládat, že všichni, kdo se proti COVID-19 chtěli naočkovat, tak již učinili. MZ bude spouštět informační kampaň na podporu očkování za 50 mil. Kč. Na koho bude cílit?

Situaci i nadále důkladně sledujeme, abychom byli schopni včas zasáhnout. Jsme si vědomi i možné podzimní vlny, především se soustředíme na přípravu kampaně očkování, která bude cílená na období před případnou další vlnou epidemie. Očkování je v tuto chvílí jediná možnost, jak se chránit před vážným průběhem nemoci. Zaměřujeme se tedy především na rozočkované, kteří odkládají „booster“ a na rizikovou skupinu obyvatel, které se to týká nejvíce. V rámci kampaně budeme komunikovat očkování jako zásadní zdravotní benefit před přicházející podzimní vlnou a součástí této komunikační kampaně bude i podpora očkování ve všech věkových skupinách. 

Připravuje MZ strategii proti COVID-19 na podzim letošního roku? V ČR jsme v předchozích letech, bohužel, vývoj na podzim již dvakrát podcenili.

Situaci i nadále důkladně sledujeme, abychom byli schopni včas zasáhnout. Jsme si vědomi i možné podzimní vlny, především se soustředíme na přípravu kampaně očkování, která bude cílená na období před případnou vlnou další epidemie. 

Z pohledu další strategie, stále v pohotovosti držíme centrální řídící tým, který je schopný operativně opět uvést do režimu fungování očkovacích center a testovací místa tak, abychom případně další vlnu zvládli. Ministerstvo zdravotnictví připravuje výše zmíněný plán na očkovací kampaň, stejně tak i očkovací místa. Konkrétní podoba plánu bude závist na převládající variantě covidu v populaci. Plán očkování je součástí Národního plánu opatření ke kontrole onemocnění covid-19, který zpracoval NIZP v březnu 2022.

Naše doporučení je využít možnost třetí dávky kdykoliv to dovoluje zdravotní stav občanů. Stále je zde vysoká incidence Omikronu a proto má smysl se očkovat třetí dávkou i nyní. Minimálně v průběhu jarních měsíců. Pokud v dalších měsících dojde k zabrzdění epidemie, pak správné načasování přeočkování bude hrát svoji roli pro zajištění co největší účinnosti očkování před očekávanou podzimní vlnou a v tomto případě bude výhodnější pokračovat v přeočkování od měsíce září.

V České republice doposud máme miliony nevyužitých dávek očkovacích látek proti COVID-19, které byly vyvinuty proti původnímu viru a proti jeho mutacím jejich účinnost klesá. Lze odhadnout, kdy budeme mít v ČR k dispozici očkovací látky vyvinuté proti novým mutacím?

Výrobci mRNA vakcín – Pfizer a Moderna, pracují na upravených vakcínách, v rámci smluv je nám garantováno dodání vždy nejnovější „verze“ vakcíny. Zde je ale třeba zdůraznit, že stávající složení vakcín podle všech studií efektivně brání nejen nákaze, ale především před vážným průběhem onemocnění, ať už jde o jakoukoliv variantu, která se doposud objevila.