Nábor hodnotitelů pro oblast intervence 3.2 IOP

Vytvořeno: 20. 12. 2012 Poslední aktualizace: 20. 12. 2012

MZ ČR jako zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační program, oblasti intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví, vyhlašuje veřejnou výzvu k náboru expertních hodnotitelů projektů za účelem hodnocení projektů předložených v rámci aktivity 3.2c IOP:

Projekty k hodnocení jsou zaměřené především na:
 
·        Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví, zavádění procesů hodnocení zdravotnických intervencí (HTA), získávání a hodnocení relevantních dat pro efektivní řízení zdravotnických zařízení a zavádění standardů řízení zdravotnických zařízení.
 
Všichni zájemci o hodnocení projektů musí být zaregistrování v databázi hodnotitelů pro oblast intervence 3.2 IOP. Do této databáze jsou zájemci zařazeni na základě zaslání vyplněného dotazníku (viz. Příloha 1) a strukturovaného životopisu na adresu iop@mzcr.cz, do předmětu uveďte Dotazník pro hodnotitele. Zaslaný dotazník je následně vyhodnocen, a pokud příslušný zájemce splňuje všechny náležité podmínky (minimem je odborná způsobilost a profesní zkušenost v dané oblasti 3 roky), je zařazen do databáze hodnotitelů. O výsledném zařazení do databáze jsou zájemci informováni emailem.
 
Konkrétní okruh expertních hodnotitelů určených pro hodnocení projektů bude vymezen s přihlédnutím k odborným znalostem expertního hodnotitele a zaměření jednotlivých projektů.

Přílohy