Nábor externích hodnotitelů pro Operační program Zaměstnanost – Specifický cíl 2.2.2 „Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity“

Vytvořeno: 13. 7. 2015 Poslední aktualizace: 13. 7. 2015

Odkaz k získání podrobných infromací týkajících se náboru externích hodnotitelů naleznete zde:

 

http://mzd.gov.cz/Unie/dokumenty/nabor-externich-hodnotitelu-pro-operacni-program-zamestnanost-specificky-cil-2_10468_2452_8.html