Nabídky partnerství při realizaci projektů v rámci 3 akčního programu EU 2014-2020

Vytvořeno: 13. 7. 2015 Poslední aktualizace: 13. 7. 2015

1) Projekt na téma „Výměna dat a informací týkajících se snižující dostupnosti alkoholických nápojů“

V návaznosti na chorvatský návrh společného projektu v oblasti „Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing availability of alcoholic beverages“ navrženého v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví na období 2014-2020 se rumunský Národní institut pro veřejné zdraví ujal role koordinátora a hledá pro danou projektovou žádost partnery z České republiky. V příloze naleznete podrobnější informace o Národním institutu pro veřejné zdraví spolčně s daty, která byla v oblasti konzumace alkoholu u dospělých a dospívajících nashromážděna.

V případě zájmu kontaktujte zástupkyni Národního institutu pro veřejné zdraví paní Doina Nitulescu, Sr RN (doina.nitulescu@insp.gov.ro).

 

2) Projekt cílený na „vytvoření metodiky v oblasti kvality, bezpečnosti a účinnosti transplantačních terapií“

Finský Červený kříž hledá partnery pro podání projektové žádosti do výzvy „Common assessment methodology on quality, safety and efficacy of transplantation therapies“ vyhlášené v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví na období 2014-2020. V příloze naleznete podrobný popis projektového záměru.

V případě zájmu kontaktujte paní Saara Laitinen z Finského červeného kříže (saara.laitinen@veripalvelu.fi).

Přílohy