Nabídka partnerství od Ústavu hematologie a krevní transfuze

Vytvořeno: 16. 12. 2021 Poslední aktualizace: 16. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo nabídku partnerství od Ústavu hematologie a krevní transfuze ÚHKT — (uhkt.cz), který by se chtěl zapojit do níže zmíněné otevřené výzvy programu EU4Health. Příjem těchto Žádostí o poskytnutí grantu je možné Evropské komisi předložit do 25. ledna 2022. Informace týkající se všech aktuálních výzev k poskytnutí grantu v rámci EU4Health naleznete zde EU4Health – druhá vlna výzev k předkládání žádostí o udělení grantu – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).

Kód výzvy EU4H-2021-PJ-15: Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’

Ústav hematologie a krevní transfuze ÚHKT je rozvíjejícím se centrem prvotřídní medicíny a špičkového výzkumu, a také přátelskou a bezpečnou organizací pro pacienty i personál.

ÚHKT:

  • V ambulanci za rok provede více než 21 000 ošetření
  • Na 40 lůžkách ročně hospitalizuje více než 500 pacientů
  • V denním stacionáři za rok provede přes 6 000 výkonů
  • ÚHKT má něco přes 500 zaměstnanců
  • Roční obrat je více než 1,2 miliardy korun

Úsek pro vědu a výzkum (ÚVaV):

  • má zhruba 60 vědeckých pracovníků (Úsek pro vědu a výzkum — (uhkt.cz))
  • oddělení Biochemie, Cytogenetika, Genomika, HLA (Human Leukocyte Antigens), Moderní Imunoterapie, Imunologie, Imunomonitoring a průtoková cytometrie, Molekulární genetiky, Proteomiky

V případě zájmu kontaktujte:

MRes Miluše Čížková, DiS.

Manažerka projektů vědy a výzkumu

miluse.cizkova@uhkt.cz

Přílohy