Možnost využít školení pořádaná Národním orgánem pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj

Vytvořeno: 2. 3. 2012 Poslední aktualizace: 2. 3. 2012
Rádi bychom Vás upozornili na možnost zúčastnit se školení týkajících se průřezových témat v oblasti evropských fondů (např. veřejné zakázky, způsobilost výdajů), které pořádá pro žadatele a příjemce v rámci všech operačních programů Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Více informací včetně seznamu aktuálních seminářů a registračních formulářů naleznete na: http://www.strukturalni-fondy.cz/Jak-na-fondy.
 
Zároveň bychom Vás rádi informovali, že pro příjemce v rámci 8. výzvy připravujeme speciální seminář týkající se novely zákona o veřejných zakázkách.