Monitorovací výbor IOP

Vytvořeno: 30. 10. 2008 Poslední aktualizace: 30. 10. 2008

Dne 16. října 2008  zasedal 2. Monitorovací výbor k Integrovanému operačnímu programu, který schválil úpravu Hodnotících kritérií IOP. V rámci této úpravy budou pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví na základě usnesení vlády ČR  č. 883/2007 k hlavním zásadám pro přípravu, schvalování a hodnocení Integrovaného plánu rozvoje města v rámci hodnotících kritérií zvýhodněny 10% bonifikací projekty, které jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje měst (IPRM).


 


Bonifikace se nevztahuje na projekty předložené do 1. výzvy IOP.

Přílohy