Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ředitel WHO v ČR Srdan Matić společně připomněli Světový den zdraví

Vytvořeno: 15. 4. 2019 Poslední aktualizace: 15. 4. 2019

Světový den zdraví, vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) každoročně 7. dubna, se v letošním roce věnuje myšlence všeobecného zdravotního pokrytí. Na tiskové konferenci dnes téma uvedl ředitel české Kanceláře WHO Srđan Matić a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představil konkrétní kroky ministerstva ke zvyšování dostupnosti zdravotní péče v ČR.

Letošní téma všeobecného zdravotního pokrytí znamená zajistit, aby všichni lidé měli přístup ke zdravotnickým službám, které potřebují, kdy je potřebují a kde je potřebují, tedy přímo v srdci komunity, aniž by utrpěli finanční potíže. „V letošním roce Kancelář WHO v Česku zaměřila svou kampaň na zlepšení pochopení všeobecného zdravotního pokrytí v kontextu českého prostředí a dále na význam silné integrované primární zdravotní péče, která je dostupná všem lidem a je páteří zdravotnického systému. Naším cílem je zajistit, aby všeobecné pokrytí zdravotními službami bylo realitou pro všechny, zejména pro ty skupiny a jednotlivce, kterým hrozí, že zůstanou opomenuty,“ říká Srdan Matić, představitel WHO v ČR.

 


 

„Světový den zdraví je vhodnou příležitostí upozornit na to, že u nás stále existují nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči. Ministerstvo má proto jako jednu z priorit reformu primární péče, která významně posiluje roli praktických lékařů v systému a zásadně tím zlepšuje organizaci péče o pacienta. Pacienti tak ve většině případů nebudou muset kvůli receptu dojíždět za specialistou do centra, ale budou moci zajít za svým praktikem v blízkosti bydliště. Péče bude dostupnější. Nerovnoměrné rozmístění ordinací praktických lékařů a zubařů pak řešíme dotačními programy, v rámci kterého podporujeme vznik nových praxí v oblastech, kde chybí,“ uvedl k tématu všeobecného zdravotního pokrytí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Mezi další kroky Ministerstva zdravotnictví ke zvýšení dostupnosti zdravotní péče na straně poskytovatelů patří především práce na personální stabilizaci českého zdravotnictví. Směrem ke zvyšování komfortu pacientů je pak namířen například připravovaný Národní zdravotnický informační portál, dále intenzivní spolupráce ministerstva s pacientskými organizacemi při přípravě související legislativy, či nedávno spuštěný program Státního zdravotního ústavu na podporu zdravotní gramotnosti lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.

V roce 1948 vyzvalo první Světové zdravotnické shromáždění k vyhlášení Světového dne zdraví, který by připomínal založení WHO. Tento den má sloužit jako upozornění, že bychom měli neustále budovat a zlepšovat kvalitu svého života. Připomíná, že WHO se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě, a to hlavně u sociálně slabších částí populace. Činnost této organizace je zaměřena zejména na prevenci. Od roku 1950 se Světový den zdraví slaví 7. dubna každoročně s jiným tématem, které odráží prioritní oblast současného zájmu WHO. Den zahajuje dlouhodobé programy prosazování, které pokračují i po 7. dubnu. Více informací o Světovém dni zdraví naleznete na webu WHO.

U příležitosti Světového dne zdraví pořádá organizace studentů medicíny IMFSA CZ v regionech doprovodné preventivní a edukační kampaně, na které je zvána široká veřejnost. Akce nazvané „Zdraví pod kontrolou – Světový den zdraví“ proběhnou od 10. do 14. 4. 2019 v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a v Plzni. Bližší informace na facebooku IFMSA Czech Republic.

 

Všeobecné informace WHO

Materiály pro komunikaci

Galerie videí

Kancelář WHO v České republice

Kancelář WHO byla zřízena v Praze v roce 1992, aby pomohla České republice při dosahování jejích hlavních priorit v oblasti veřejného zdraví a zároveň zapojení země do tvorby globálního veřejného zdraví. Kancelář úzce spolupracuje s dalšími agenturami OSN a multilaterálními institucemi, které mají své zastoupení v České republice. Úlohou Kanceláře je prosazovat agendu veřejného zdraví a reagovat na požadavky země v oblasti podpory tvorby politik pro udržitelný rozvoj zdraví, a to v souladu s holistickým přístupem k systému zdravotnictví. S pochopením globálního vedení a normativní role WHO bylo v roce 2018 zastoupení WHO v ČR povýšeno jmenováním mezinárodního zástupce WHO, a to v souladu s celosvětovou kampaní na posílení přítomnosti a spolupráce s členskými státy, včetně těch nejrozvinutějších.

 

Ing. Gabriela Štěpanyová

ředitelka Odboru komunikace s veřejností

tisk@mzcr.cz

 

PhDr. Pavla Kortusová, Ph.D.

Kancelář WHO v České republice

eurowhocz@who.int 

Přílohy